Občanské sdružení pro volný čas Maršovice - logo

Hlavní partneři:

obec Maršovice

obec

společnost VEDES s.r.o.

vedes

 

22.04. 2012

Putování po katastrální hranici Maršovic.

V pořadí druhou akcí v letošním roce bylo po Velikonocích neméně úspěšné putování po katastrální hranici Maršovic. Vzhledem k délce cesty a časové náročnosti byla rozdělena do dvou částí – první putování v dubnu, druhé plánováno na podzim.

První část putování účastníci zahájili v muzeu Korálek, kde byla původně mačkárna skla. Zde nám ochotně pan Štryncl povyprávěl o historii sklářství v našem kraji a hlavně v Maršovicích a také nám u rozpálené pece ukázal techniku mačkání skla.

Po exkurzi se skupinka rodin s dětmi, babiček a dědečků vydala směrem k jižní hranici Maršovic přes Dalešice k Čížkovicím až na Krásnou. Neúnavný průvodce p. Švásta všem vyprávěl o historii obce i některých objektů. Nejmladší účastníci si cestou mohli zasoutěžit o drobné odměny a dospělí obdivovat panorama, které se odkrývalo po celou dobu putování. Cílem cesty byla obec Krásná a děti samozřejmě nezapomněly navštívit místní dětské hřiště a tím úspěšně zakončit první část putování.

Druhá část putování na podzim letošního roku bude opět začínat v muzeu Korálek, kde si tentokrát návštěvníci budou moci vyzkoušet mačkání skla a dále pokračovat po severní katastrální hranici Maršovic.

 

Děkujme všem organizátorům a všem účastníkům za hojnou účast a těšíme se na příští setkání.

 

Fotky z proběhlé akce.© Spolek pro volný čas v Maršovicích, z.s.Doporučujeme: Historické zelené sklo - Ručně vyráběné repliky středověkého skla,